หมายเหตุ

เวลาทำงาน 8 ชั่วโมงต่อวัน หากเกินจากนั้นจะคิดค่า OT เป็นชั่วโมง โดยการนำราคา ค่าเช่ามาหาร 8 ตัวอย่างวิธีการคิด OT เช่ารถขุด ราคา 6,000 บาท/วัน หากเกิน 8 ชั่วโมง คิดชั่วโมงละ 7,500/8 = 937.50 บาท

อื่นๆ.

  • นอกจากนี้ยังรับงานแบบรายเดือน
  • ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
  • ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้
  • ราคาดังกล่าวไม่รวมค่าขนย้าย (ค่าขนย้ายคิดตามระยะทาง)