ค่าเช่า ราคาต่อ วัน/บาท หัวขุด หัวเจาะ
รถ JCB 6,000 7,500
รถแมคโคร PC30 5,500 3,500
รถแมคโคร PC60 7,000 5,500
รถแมคโคร PC120 9,000 6,500
รถแมคโคร PC200 12,000 9,000
รถแมคโคร PC200 บูมยาว 16,000
คันล่ะ
รถ 6 ล้อ (กลาง) 2,800 บาท
รถ 6 ล้อ (ใหญ่) 3,200 บาท

หมายเหตุ

เวลาทำงาน 8 ชั่วโมงต่อวัน หากเกินจากนั้นจะคิดค่า OT เป็นชั่วโมง โดยการนำราคา ค่าเช่ามาหาร 8 ตัวอย่างวิธีการคิด OT เช่ารถขุด ราคา 6,000 บาท/วัน หากเกิน 8 ชั่วโมง คิดชั่วโมงละ 7,500/8 = 937.50 บาท

อื่นๆ.

  • นอกจากนี้ยังรับงานแบบรายเดือน
  • ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
  • ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้
  • ราคาดังกล่าวไม่รวมค่าขนย้าย (ค่าขนย้ายคิดตามระยะทาง)